Mládež

   

 

  • Mladým rybářem se může stát dítě ve věku od 8 do 15-ti let.
  • Musí absolvovat 1 ročník rybářského kroužku a po úspěšném složení závěrečných zkoušek je mu vydána povolenka k lovu ryb. 
  • Nejprve však musí /rodiče/ vyplnit přihlášku, tuto získají v kanceláři naší místní organizace na Masarykově náměstí 86 ve Velké Bíteši a dle dohody s vedoucím kroužku podat vyplněnou přihlášku do kanceláře místní organizace nebo ji donést na první schůzku rybářského kroužku.
  • Kroužek probíhá od začátku měsíce října, vždy jednou za 14. dní, do 16.května, vždy v pondělí od 15.00 do 16.00 hodin.
  • Na jaře po absolvování teoretické části, se děti učí pod vedením zodpovědných vedoucích, lovit ryby.
  • Každoročně je pro děti z rybářského kroužku pořádána soutěž "Zlatá udice".
  • Vedoucím rybářského kroužku je pan František Škarpíšek, tel. 602723807, který Vám případně podá bližší informace.