Výbor MO

 

Škapíšek František -  tel. 602723807

Milian Pavel - předseda

Dočkal Pavel - hospodář

Bc. Dohnal Jiří - jednatel a zástupce hospodáře, tel. 606190159

Rozčínský Pavel - místopředseda

Batelka Radek - pokladník

Dufek Jaroslav st.

Zdeněk Vrbka

 

Náhradníci:

Bohumil Šmídek

Pol Stanislav

Veselý Jaroslav