Revíry MO

 

 

Změny Bližších podmínek výkonu rybářského práva pro rok 2011:

Svazový výbor MRS o.s. schválil na svém pravidelném zasedání dne 23. 9. 2010 změny Bližších podmínek výkonu rybářského práva na rybářských revírech v užíván MRS, o.s. a jeho organizačních složek s platností od 1. 1. 2011: 

1. Změny obecných ustanovení:

revíry pstruhové - bylo schváleno základní ustanovení ve znění:
"Na všech pstruhových revírech povolen lov jen na háčky,dvojháčky a trojháčky bez protihrotu, případně na háčky,dvojháčky a trojháčky s řádně zamáčknutými protihroty."
 
2. Změny popisů jednotlivých rybářských revírů:
Změny představují zařazení nových rybářských revírů (Baláš 1A, Kočkův rybník 1, Podomský potok 1A, Podomský potok 1B, Stařečský potok 1B), zrušení rybářských revírů (Nedvědička 1M), úpravy minimálních lovných délek vybraných druhů ryb na konkrétních revírech a případná další omezení. Změny v popisech se projeví s účinností od 1.1.2011.